בבוא יזם  להקים עסק חדש, אחת ההחלטות הראשונות והחשובות שעליו לקבל היא אופן ההתאגדות:

האם להתאגד כיחיד או כחברה בע"מ?

השיקולים המנחים בבחירת צורת ההתאגדות מורכבים בעיקר משני שיקולים: משפטי ומיסויי.                        

מההיבט המשפטי, הרי שחברה בע"מ היא התאגדות של אדם, מספר בני אדם או תאגידים שנרשמה כדין אצל רשם החברות, כאשר מטרתה היא כמובן השאת רווחים לבעלי מניותיה. חברה בע"מ הינה ישות משפטית נפרדת מבעליה, ובכך טמון היתרות המשפטי מול פעילות כיחיד. משמעות הדבר היא, כי האחריות לחובות הינה של החברה ולא של בעלי המניות. עם זאת, בנסיבות מסוימות וחריגות, יכול בית המשפט להורות על הרמת מסך ההתאגדות של חברה בע"מ, ואז חובות החברה ייוחסו ישירות לבעלי מניותיה. אציין כי  בשנים האחרונות שופטים בבתי המשפט עושים שימוש גובר בכלי זה לעומת העבר. בפעילות כיחיד, מאידך, מוטלים כל הסיכונים על היחיד באופן ישיר.

מהיבט המיסוי יש לבחון את תשלומי מס ההכנסה וכן את תשלומי הביטוח הלאומי:

מס חברות- שיעור מס חברות נכון לשנת המס 2015 הינו 26.5%. המס הינו קבוע ומחושב מהשקל הראשון. ולכן על כל רווח (לא הכנסה!) בסך 100 ₪ ישולמו 26.5 ₪ למס הכנסה. שיעור המס על דיבידנד בידי בעל מניות מהותי הינו 30%.

כך יוצא שסך המס המשולם "עד הבית" הינו בסך 26.5%+73.5%*30%=48.55%

לשם ההשוואה, שיעור המס על יחיד הינו 48% במדרגה הגבוהה ביותר (למעט מס יסף בסך 2% נוספים על הכנסה שמעל 810,720 ₪ לשנה), לכך יש להוסיף את נקודות הזיכוי וזיכויים וניכויים שונים מהמס הניתנים ליחיד, להבדיל מחברה בע"מ.

מאידך, כשמכניסים למשוואה את נושא הביטוח הלאומי, הרי שזה לא משולם על הכנסת החברה וגם לא על הדיבידנדים הנמשכים על ידי הבעלים. לעומת זאת, מי שיבחר לפעול כיחיד ישלם ביטוח לאומי עד התקרה הקבועה בחוק (כ- 43,240 ₪ לחודש ב- 2015), ע"פ החלוקה הבאה: עד הכנסה של 5,556 ₪ ישולם ביטוח לאומי בשיעור של 9.23%, ועל כל שקל נוסף מעל סכום זה ישולם 16.23%, כאשר הכנסה לצרכי ביטוח לאומי הינה אותה הכנסה חייבת שדווחה למס הכנסה.

לסיכום,

יש לבחון כל מקרה לגופו ולקחת בחשבון את כל היתרונות המיסויים (במאמר זה הבאתי שיקולים כלליים ובולטים בלבד) ושיקולים נוספים בנוסף לשיקולים הכלכליים. אך מניסיוני, עסקים שלהם הכנסה חייבת מעל 350,000 ₪ כדאי להם לשקול בכובד ראש מעבר לחברה. בדרך כלל זוהי הנקודה בה היתרונות במעבר לחברה גוברים.

שיקולים בבחירת צורת התאגדות

שלח

Thank You!
The form has been successfully sent.

שם מלא:

* This field is required.

טלפון:

* This field is required.

דוא"ל:

* This field is required.

לפגישת ייעוץ ראשונית חינם: