בבוא יזם להגשים את חלומו ולהקים עסק, הוא נדרש למס' רב של החלטות כגון תחום פעילות העסק, צורת ההתאגדות, בחירת אנשי המקצוע שילוו אותו בתהליך ועוד. החלטה נוספת שעל יזם לקבל כבר בשלבים הראשונים של הקמת המיזם/ העסק הינו מקור המימון בשלביו הראשונים של העסק- האם ימומן במלואו מהון עצמי שברשות היזם, האם ימומן בהון זר וכו'.

היות שעסק חדש, מטבע הדברים, אינו מכניס כסף בשלביו הראשונים, אלא דווקא נדרש להשקיע בו עוד ועוד כספים על מנת להניע ולפתח את פעילותו, ישנה חשיבות להחלטה בדבר מקור המימון לכך וגיוס האשראי לצורך מטרה זו. עמדתי היא, שלכל יזם צעיר כדאי להכיר את אפשרויות המימון העיקריות העומדות בפניו, אותן אסקור במאמר זה:

  1. הלוואות מבנקים- האפשרות "האוטומטית", הפופולרית ביותר לקבלת מימון לעסק הינה פנייה לבנק. כיום, בעקבות הריבית הנמוכה השוררת במשק בשנים האחרונות, ניתן לקבל גם מהבנק הלוואות בריביות אטרקטיביות. עם זאת, הבנקים בד"כ ידרשו תכנית עסקית מפורטת, בטחונות בשיעורים גבוהים, כושר פירעון גבוה, היסטוריית אשראי תקינה ועוד.
  2. קרן בערבות מדינה- משרד האוצר מפעיל את הקרן בערבות מדינה, ע"י גופים מתאמים שזכו במכרז, המעניקה זכאות להלוואות עד 500,000 ₪, תוך עמידה בתנאים מסוימים, לעסקים חדשים שטרם החלו לפעול. אציין כי ההתייחסות במאמר זה הינה להלוואות במסלול עסק בהקמה, אך לקרן מסלולי מימון נוספים כגון מסלול הון חוזר המיועדים לעסקים קיימים. בהלוואות הניתנות במסגרת הקרן המדינה ערבה ל- 85% מסכום ההלוואה, הניתנת לעד 5 שנים (עם אפשרות לגרייס על הקרן של 6 חודשים). הריבית הינה P+3.5% ונדרשת ערבות אישית של בעל המניות ובטחונות בשיעור 10% עד הלוואה של 300,000 ₪ ומעבר לכך בשיעור של 25%.
  3. קרן לאומי לעסקים- הקרן בבעלות בנק לאומי, מחזיקה 3 מיליארד ₪ למתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. לקרן ישנה רשימה מצומצמת של יועצים שדרכם בלבד ניתן להגיש את הבקשות לקרן. ההלוואות מיועדות לעסקים עם ותק של שנה ויותר ומחזור עסקים של לפחות 1 מיליון ₪ בשנה שקדמה להגשת הבקשה. תנאי ההלוואה של הקרן הינם הטובים בשוק שכן ההלוואה ניתנת לתקופה של עד 5 שנים, בריבית של P+1.9% ובטחונות בשיעור 25%.
  4. קרן הבינלאומי לעסקים קטנים- הקרן מיועדת בעיקר לעסקים תעשייתיים עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪, המעוניינים להשקיע בציוד לצורך פעילות העסק.
  5. קרן קורת- הקרן מעניקה הלוואות בסכומים שבין 70- 100 אלף ₪, בעיקר לעסקים בפריפריה, בריבית של P+1.95%, לתקופה של עד 5 שנים. נדרש להשקיע בהקמת העסק הון עצמי בשיעור 25% מגובה ההלוואה וכן 2 ערבים.
  6. הקרן לטיפוח יזמות- קרן מטעם הסוכנות היהודית, מעניקה הלוואות בסכומים של עד 75,000 $, בעיקר לעסקים באזור הפריפריה. הסוכנות מעמידה ערבות של עד 75% על הקרן, כאשר על היתרה נדרש להעמיד בטחונות. את הבקשה ניתן להגיש ע"י יועצים עסקיים של קרנות הסוכנות או באמצעות מ.ט.י
  7. האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית- האגודה מעניקה ליזמים הלוואות בסכומים של עד 90,000 ₪, ללא ריבית כלל, לתקופות פירעון שבין 45-60 חודשים. נדרשים 2-3 ערבים.
  8. קרנות הסוכנות היהודית- לסוכנות היהודית ישנן כ- 10 קרנות שונות המעניקות הלוואות בסכומים שונים, לעסקים בפריפריה, בריביות אטרקטיביות. השיוך לקרן המתאימה נעשה ע"פ אופי הפעילות של העסק המבקש ומיקומו הגאוגרפי.

 

משרדנו מתמחה בייעוץ בנושא גיוס אשראי לעסקים והשגת המימון הנדרש לצורך הקמת עסק.

 

 

 

גיוס אשראי לעסק בהקמה

שלח

Thank You!
The form has been successfully sent.

שם מלא:

* This field is required.

טלפון:

* This field is required.

דוא"ל:

* This field is required.

לפגישת ייעוץ ראשונית חינם: