שירותים לעצמאיים

עוסקים מורשים ופטורים

שלח

Thank You!
The form has been successfully sent.

שם מלא:

* This field is required.

טלפון:

* This field is required.

דוא"ל:

* This field is required.

לפגישת ייעוץ ראשונית חינם:

 

שירותים לעצמאיים במשרדנו כוללים:

רישום ופתיחת תיקים ברשויות המס- טיפול מלא בתהליך הביורוקרטי של פתיחת תיקים עבור העסק החדש במשרדי מע"מ ומס הכנסה. תיק הניכויים בביטוח לאומי ייפתח אוטומטית עם פתיחת התיק במס הכנסה.

תכנוני מס שנתיים- התווית תכנית מקדמות מיסים בתחילתה ובסופה של כל שנת מס, בהתאם לפעילות הפיננסית של העסק בשנה שקדמה לה ולתחזית הפעילות בשנה שתבוא.

דו"ח רווח והפסד חודשי- הפקת דו"ח רווח והפסד חודשי מפורט בטבלאות ובגרפים ככלי ניהולי לשיפור פעולת העסק.

דו"ח שנתי למס הכנסה- עריכה והגשה של דו"ח שנתי על הכנסות והוצאות העסק למס ההכנסה על פי חוק.

הצהרת הון- עריכה והגשה של הצהרת הון על רכוש בעל העסק לרשויות מס הכנסה על פי החוק אחת ל- 3-5 שנים. להצהרת ההון הראשונה נודעת חשיבות גדולה, היות והיא מהווה בסיס למס ההכנסה לגבי רכושו של העצמאי מולו נבחן כל שינוי בהון מכאן והלאה.

הנהלת חשבונות- רישום ותיעוד שוטף של כלל התנועות הכספיות (הכנסות והוצאות) של העסק בהתאם לכללי מס הכנסה ומע"מ.

דיווח לרשויות המס- הגשת דוחות וביצוע התשלומים החודשיים לרשויות המס בהתאם לדרישות החוק.

תלושי שכר לעובדים- הוצאת תלושי שכר וביצוע הניכויים השונים מול רשויות המס (מס הכנסה וביטוח לאומי) לעצמאים המעסיקים עובדים.

תכנית עבודה ותקציב שנתי- בניית תחזית הוצאות-הכנסות של העסק בתחילת השנה , תקציב שנתי כנגזרת של התחזית ודו"חות חודשיים של תקציב מול ביצוע בפועל.