שירותי הפירמה

ביקורת הדוחות הכספיים מהווה את "ליבת הפעילות" של המשרד.

משרדנו מספק שירותי ביקורת עבור חברות ממגוון ענפי המשק. כמו-כן למשרד התמחות בביקורת דוחות כספיים של עמותות ומלכ"רים.

ביקורת דוחות כספיים מתבצעת על מנת לתת חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה על הדוחות הכספיים של החברה המבוקרת. חוות דעת חתומה על ידי רואה החשבון המבקר מצורפת לדוחות הכספיים ומסייעת למשתמשי הדוחות (רשויות המס, בנקים ועוד) להעריך את מצב העסקים של החברה כפי שמשתקף מהדוחות הכספיים, על מנת לקבל החלטות הנוגעות לחברה המבוקרת (לדוגמא, בנקים משתמשים בדוחות הכספיים על מנת להחליט על גובה האשראי הניתן לחברה וכו').

היתרון העיקרי של משרדנו בתחום זה הינו שבסיומה של כל ביקורת מופק ללקוח דוח ממצאי הביקורת. במסגרת דוח זה, שהינו מסמך פנימי בין המשרד ללקוח, מפורטים ממצאי הביקורת הדורשים טיפול או תיקון, וכן את הערכותינו ועמדותינו לגבי נושאים חשבונאיים / כלכליים / מיסויים הרלוונטיים לגוף המבוקר והמלצות שונות.

ביקורת דוחות כספיים

שלח

Thank You!
The form has been successfully sent.

שם מלא:

* This field is required.

טלפון:

* This field is required.

דוא"ל:

* This field is required.

לפגישת ייעוץ ראשונית חינם: